MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

Dappere Dino's

Groepsprogramma voor kinderen (6-8 jaar) van gescheiden ouders.

Voor veel kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders een onverwachte, overweldigende en ongewenste ervaring. Veel kinderen zijn boos, voelen zich schuldig of zijn angstig en verward over de toekomst. Ook al proberen ouders hun kinderen nog zo veel te ontzien, toch leidt de scheiding voor hen vaak tot grote veranderingen. Niet alleen wonen vader en moeder niet meer onder één dak, soms moet een kind verhuizen of naar een andere school.

Het is goed dat kinderen hun gevoelens over de scheiding een plek geven. Ook is het belangrijk dat kinderen in deze moeilijk periode gewoon 'kind kunnen zijn'. Het programma Dappere Dino's - aangeboden door Expertisecentrum Sociaal Werk helpt hierbij. Aan het programma zijn geen kosten verbonden. Deze worden betaald door uw gemeente.

 Logo Expertise Centrum Sociaal Werk

Doelgroep

Kinderen van 6-8 jaar

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus

Contactpersoon

Expertisecentrum Sociaal Werk

Telefoonnummer

06-13060707 / 088-1237000