MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

(ouders) Druk, opstandig kind? Aan de slag!

Deze zelfhulpcursus is bedoeld voor ouders met een kind tussen twee en twaalf jaar dat druk en opstandig gedrag vertoont. Alle kinderen zijn wel eens ongehoorzaam of brutaal, maar als kinderen zich nooit aan regels lijken te houden, kunnen ouders wel eens wanhopig worden van het gedrag, zich zorgen gaan maken en zich afvragen of er misschien iets met hun kind aan de hand is.

Deze zelfhulpcursus kan helpen om je kind beter te begrijpen en om op een andere manier met het gedrag om te gaan.

Inhoud
Je volgt deze cursus thuis met behulp van een cursusmap. Je werkt de informatie en de oefeningen in deze map zelfstandig door. Je wordt daarin begeleid door een medewerker van Eleos met wie je regelmatig een telefonische afspraak heeft. In dit telefoongesprek kun je vragen bespreken naar aanleiding van de tekst en gemaakte oefeningen. Ouders die aan deze cursus willen deelnemen hebben een actieve houding en zelfdiscipline nodig. Het doorwerken van het programma duurt 10 tot 14 weken. Het tempo kun je tot op zekere hoogte zelf bepalen.

Het doel van de cursus is je een steuntje in de rug te geven bij het leren omgaan met het drukke en opstandige gedrag van het kind.

Onderwerpen in de cursus

  • Wat is druk en opstandig gedrag?
  • Wat kunnen de oorzaken van het gedrag zijn?
  • Je beeld van het kind en het zelfbeeld van het kind
  • Netwerk en steun
  • Opvoedingsvaardigheden

Eleos is partner in het jeugdteam Ambacht.

Doelgroep

Voor ouders die vragen hebben over drukke en opstandige kinderen.

Contactpersoon

Jeugdteam Ambacht

Telefoonnummer

(078) 68 22 416 of mail naar