MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties)

(alleen voor kinderen woonachtig in H-I-Ambacht en Zwijndrecht) Spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders.

Kinderen en echtscheiding

Voor kinderen is een echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis. Emoties lopen vaak hoog op en de vertrouwde situatie thuis staat op z’n kop. Kinderen voelen het verdriet van hun ouders en willen geen partij kiezen. Eigenlijk willen ze dat alles bij het oude blijft. Vaak heeft de situatie thuis ook negatieve gevolgen voor de schoolprestaties van kinderen.

Dit is KIES

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties. KIES biedt kinderen ondersteuning bij het omgaan met de scheiding van hun ouders. In deze spel- en praatgroep leren kinderen omgaan met de nieuwe thuissituatie. Kinderen kunnen bij KIES praten over de scheiding van hun ouders. Aandacht gaat speciaal uit naar wat de scheiding voor hen betekent. Kinderen leren omgaan met verande¬ringen, hulp vragen aan mensen in hun omgeving en vertrouwen opbouwen.

Bij KIES delen kinderen ervaringen met andere kinderen die ook een scheiding hebben meegemaakt. Door deel te nemen aan KIES begrijpen kinderen de situatie beter en kunnen ze er makkelijker met hun ouders of anderen over praten. Voor de kinderen KIES wordt aangeboden voor twee groepen kinderen (van 8 tot 12 jaar en van 12 tot 16 jaar) die ouders hebben die gescheiden zijn. Het maakt niet uit of ouders kort of lang geleden gescheiden zijn. Het is ook mogelijk dat kinderen samen met hun broertje(s) / zusje(s) deelnemen aan KIES.

De bijeenkomsten

De cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur waarin kinderen in een groep praten over hun ervaringen met de scheiding van hun ouders. Daarnaast worden twee ouderbijeenkomsten georganiseerd.

Aanmelden en informatie

U kunt zich via info@expertisecentrumsociaalwerk.nl aanmelden (u kunt zich alleen aanmelden als u kind woonachtig is in H-I-Ambacht of Zwijndrecht) of bel naar 06-13060707 / 088-1237000.

Doelgroep

Voor kinderen van 8 tot 16 jaar

Contactpersoon

Expertisecentrum Sociaal Werk

Telefoonnummer

06-13060707 / 088-1237000.