MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

Overzicht van Kinder- en jongerentherapeuten

Kinder- en jongerentherapeuten

Netwerk Kinder- en Jongerentherapeuten Drechtsteden is een overkoepelende naam voor vrijgevestigde vaktherapeuten en integratief therapeuten. Vaktherapie bestaat uit beeldend (kunstzinnige) therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische kindertherapie.
Alle deelnemende therapeuten zijn verbonden aan een beroepsvereniging, waar de kwaliteit van elke therapeut wordt bewaakt en bijgehouden in een kwaliteitsregister en zij vallen daarmee onder een klacht- en tuchtrechtregeling.
Het Netwerk Kinder- en Jongerentherapeuten Drechtsteden behandelt kinderen en jongeren met psychosociale en/ of gedragsproblemen.

Beeldend (kunstzinnige) Therapie
Beeldende therapie is een behandelvorm, voor mensen met psychiatrische stoornissen en/of psychosociale problematiek. De kracht van Beeldende therapie is dat er gewerkt wordt over persoonlijke thema's d.m.v. beeldend materiaal. Hierdoor wordt het therapieproces voelbaar, zichtbaar en bespreekbaar. In deze vorm van Vaktherapie leert de cliënt te accepteren, te verwerken of te veranderen. In Beeldende therapie gaat de cliënt iets doen (beeldende oefeningen met klei, verf, enz.), doet nieuwe ervaringen op, die een positief effect hebben op de cliënt. Kortom; er valt iets te beleven!

Speltherapie
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Spelen is voor kinderen een manier om de wereld te ontdekken en te ordenen, het spel is een belangrijk aspect in de algehele ontwikkeling van een kind. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden. In de spelkamer is het kind vrij om te spelen. Gevoelens en handelingen binnen het spel hebben geen directe gevolgen voor de realiteit. Het als-of spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven. Oplossingen die spelend worden gevonden, neemt het kind mee naar het echte leven.

Psychomotorische kindertherapie
Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten. Zo leert het kind om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en te veranderen.

Integratieve therapie
Integratieve psychotherapie is psychotherapie gebaseerd op een mengvorm van alle psychologische stromingen. Het richt zich in op de eerste plaats op de kracht en de kwaliteiten van de cliënt. De therapie wordt zó neergezet dat het past bij de cliënt. Net wat nodig is voor deze persoon, op dit moment wordt ingezet. De therapie is op maat gemaakt met 100% respect voor de cliënt. En is hierdoor effectief en in principe kortdurend. 

Klik hier voor het overzicht van de kinder- en jongerentherapeuten in de Drechtsteden.

Kosten

Afhankelijk van de therapeut en eventuele vergoedingen