MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

(8-12 jr) Actieve weerbaarheidstraining 'Rots en Water'

Een actieve weerbaarheidtraining met veel speelse uitdagende fysieke oefeningen. Een rots staat voor kracht en stevig staan en water staat voor communicatie en vriendschap. Door actief bezig te zijn ervaren de deelnemers direct effect van hun houding en handelen. Er wordt gewerkt aan het vergroten van sociale vaardigheden, weerbaarheid, samenwerking, zelfkennis en zelfvertrouwen.  

Wat ga je leren?  

 • Het leren kennen van je eigen emoties  
 • Voelen waar je kracht zit en hoe je dit positief in kan zetten  
 • Het leren omgaan met spanning en spannende situaties  
 • Eigen grenzen leren aanvoelen  
 • Leren doorzetten en concentreren  
 • Je eigen gedrag beter leren sturen met begrippen als rots en water  

Om ouders de gelegenheid te geven hun kind in deze dingen te ondersteunen worden zij ook een keer uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst.  

De trainingen  

 • Thema’s die in de training behandeld en geoefend worden, zijn:   Eigenwaarde  
 • Werken met de stem  
 • Houding en kracht  
 • Controle over jezelf houden  
 • Rots en waterhouding  
 • Intuïtie  
 • Samenwerken  
 • Concentratie  

Wat verder belangrijk is om te weten

 • Aantal bijeenkomsten: 8 bijeenkomsten, 1x per week
 • Aantal deelnemers: maximaal 12  
 • Begeleiding: 2 maatschappelijk werkers   

Na aanmelding en voor de start van de groep vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleiders.  

Informatie en aanmelding  

U kunt zich via info@expertisecentrumsociaalwerk.nl aanmelden en informatie aanvragen
of bel naar 06-13060707 / 088-1237000

Doelgroep

Voor meisjes en jongens in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Er zijn 2 verschillende groepen. Voor de indeling van de groepen wordt een onderscheid gemaakt in de onder- en bovenbouw van het basis onderwijs.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de training.

Contactpersoon

Expertisecentrum Sociaal Werk

Telefoonnummer

088-1237000 / 06 130 607 07