MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

No video selected.
De vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) hebben contact met kinderen, jongeren en ouders die advies vragen of een klacht hebben over de jeugdhulp.

Het AKJ is de organisatie die landelijk het onafhankelijke vertrouwenswerk uitvoert. Het AKJ voert die opdracht uit voor alle gemeenten, in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij doen dit samen met collega’s van een aantal zorgbelangorganisaties.

De vertrouwenspersonen van het AKJ hebben contact met kinderen, jongeren en ouders die advies vragen of een klacht hebben over de jeugdhulp. Zij zijn er om met hen te bespreken wat er aan de hand is en zoeken samen naar een oplossing.
Zorgen dat kinderen en ouders met vertrouwen verder kunnen in de jeugdhulp. Dat is de missie van het AKJ. Lees meer in de folder.