MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

Gemeenten in Zuid-Holland-Zuid stoppen met inkomenstoets bij aanvraag jeugdhulp

Aantal keer bekeken 299 Geplaatst: woensdag, 16 juni 2021

Gemeenten
No video selected.

Gemeenten in Zuid-Holland-Zuid stoppen met inkomenstoets bij aanvraag jeugdhulp

Iedere jeugdige heeft recht op hulp en ondersteuning om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente biedt hiervoor allerlei voorzieningen op scholen en in wijken. Als het nodig is kan de gemeente ook verwijzen naar gespecialiseerde voorzieningen van jeugdhulpaanbieders. In sommige gevallen willen ouders zelf hulp organiseren of zelf tijd vrijmaken om jeugdhulp aan hun kind te bieden. Ze krijgen daarvoor dan een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente. Hierbij was het gebruikelijk dat de gemeente keek of het gezin niet zelf financieel in staat was om deze hulp te organiseren. De gemeenten in de regio Zuid-Holland-Zuid stoppen per vandaag met deze inkomenstoets. 

De directe aanleiding tot dit besluit is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste bestuursrechter, in een zaak die was aangespannen tegen de gemeente Zwijndrecht. De CRvB heeft onlangs bepaald dat de wet geen ruimte biedt voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin bij het bepalen van de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van ouders. De CRvB komt hiermee terug op een eerdere uitspraak die zij heeft gedaan en vernietigt hiermee eerdere uitspraken van de Rechtbank in deze zaak.

Steven van Die, wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht, en voorzitter van de Jeugdhulpregio Zuid-Holland-Zuid zegt hierover: “We zijn blij dat er nu duidelijkheid is en hebben direct besloten om te stoppen met de inkomenstoets bij het beoordelen van aanvragen voor een persoonsgebonden budget voor jeugdhulp.” Bij lopende en nieuwe aanvragen wordt de inkomenstoets dus niet meer uitgevoerd. Als een PGB al is toegekend verandert er in principe niets en kan er ook geen hernieuwde aanvraag worden ingediend. Ronald de Meij, wethouder in Zwijndrecht, zegt hierover: “De uitspraak van de rechtbank is helder. Ondanks het feit dat deze uitspraak niet met terugwerkende kracht geldt voor gezinnen waarbij een aanvraag eerder is afgewezen, zullen wij die gezinnen toch actief benaderen en wijzen op het feit dat de inkomenstoets nu wordt losgelaten.” In de gemeente Zwijndrecht gaat dit over twee gezinnen, in de hele regio betreft het ongeveer tien gezinnen. 

De gemeenten passen hun verordeningen en regels voor de jeugdhulp aan op deze nieuwe situatie en maken daarbij dus geen onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen.