MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

GGD ZHZ bundelt meer dan 1.000 dagen corona in online tijdsbeeld

Aantal keer bekeken 107 Geplaatst: donderdag, 15 december 2022

GGD
No video selected.
Ruim 2,5 jaar geleden bleek in onze regio Zuid-Holland Zuid de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis te zijn opgenomen. 

Dordrecht, 15 december 2022

GGD ZHZ bundelt meer dan 1.000 dagen corona in online tijdsbeeld

Ruim 2,5 jaar geleden bleek in onze regio Zuid-Holland Zuid de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis te zijn opgenomen. Vanaf dat moment heeft de GGD ZHZ met een groeiend aantal collega´s elke dag klaargestaan voor haar inwoners om het coronavirus te bestrijden. Deze historische coronapandemie en de impact hiervan op de regio Zuid-Holland Zuid en de GGD ZHZ is vastgelegd in het coronatijdsbeeld.ggdzhz.nl.

Tijdsbeeld

Een ongekende tijd voor de GGD ZHZ (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en betrokken organisaties. In het online vastgelegde coronatijdsbeeld.ggdzhz.nl is door middel van een tijdlijn en thema's inzicht gecreëerd in wat de medewerkers van de GGD ZHZ voor de regio en haar inwoners hebben neergezet en nog steeds dagelijks doen. Naast feitelijke data en getallen komen vooral verschillende medewerkers uit alle lagen van de organisatie aan het woord over de werkzaamheden die bij de GGD ZHZ kwamen te liggen en hun persoonlijke ervaringen in die tijd.

Mijlpalen

De GGD ZHZ heeft vanaf het uitbreken van de coronapandemie tot de dag van vandaag een record aantal mijlpalen bereikt. Dankzij de dagelijkse inzet van de medewerkers van de GGD ZHZ zijn er ruim dan 80.000 meldingen (telefoontjes) afgehandeld, ruim 800.000 testen afgenomen en bijna 1 miljoen vaccincaties over negen vaccinatielocaties gezet. Achter al deze mijlpalen schuilen persoonlijke verhalen van medewerkers, deze zijn te lezen en te zien op video in het online coronatijdsbeeld.

Continue in beweging

Het tijdsbeeld is helaas nog steeds niet compleet. Op dit moment is de GGD ZHZ bezig met de najaarscampagne 2022. Hoe de coronapandemie zich hierna zal ontwikkelen, is ook voor de GGD ZHZ nog onduidelijk. Het tijdsbeeld corona is daardoor niet af maar een beeld in beweging.

GGD logo