MenuZoekenEmail

Voor wie?

No video selected.

Jeugdteam Ambacht is het team waarbij ouders, kinderen, jongeren tot 18 jaar en professionals dagelijks terecht kunnen met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden.

Vragen aan het Jeugdteam
U kunt bij het Jeugdteam terecht met vragen of problemen, waarmee u voorheen naar het Centrum Jeugd en Gezin (of het Consultatiebureau) ging. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, pesten, alcohol, zakgeld, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema's. Maar ook met vragen over specialistische zorg.

Bijvoorbeeld:

  • Eet mijn kind wel voldoende?
  • Mijn kind slaapt slecht of onregelmatig.
  • Groeit en ontwikkelt mijn kind goed genoeg?
  • Ik heb een vraag over het gedrag van mijn kind.
  • Kan het zo zijn dat mijn kind een ontwikkelingsstoornis heeft?
  • Mijn kind heeft begeleiding nodig bij psychiatrische problemen.
  • De beperking van mijn kind vraagt meer begeleiding dan wij als gezin alleen kunnen geven.
  • Ik denk dat mijn kind verslaafd is. We komen er zonder hulp niet uit.
  • Help! Mijn kind begeeft zich in het criminele circuit.
  • Ons gezin dreigt uit elkaar te vallen. Is er hulp beschikbaar?


NB: Vermoedt u dat uw kind ziek is en behandeling nodig heeft? Ga dan altijd naar uw huisarts! 

Voor specialistische zorg bij stoornissen of psychiatrische problemen kunt u bij het Jeugdteam terecht, maar ook nog steeds bij uw huisarts of jeugdarts.