MenuZoekenEmail

De cliëntondersteuner

Als u zich niet gehoord of geholpen voelt, kunt u dat altijd met de betreffende jeugdprofessional bespreken. Hij/zij zal met u kijken waardoor het komt. Heeft hij/zij u niet goed begrepen, moet er een andere weg worden ingeslagen. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. De cliëntondersteuner kan een luisterend oor bieden, je wegwijs maken, steun bieden en eventueel ondersteunen bij het indienen van een klacht. Voor een onafhankelijk cliëntondersteuner neem je contact op met Beppie van der Lee op telefoonnummer 06 51141126 of emailadres cliëntparticipatieHIA@meevivenz.nl

Werkwijze

No video selected.

Het Jeugdteam Ambacht werkt net als het nieuwe Sociaal Wijkteam Ambacht volgens vaste stappen en altijd in overleg met u.

Uitgangspunt is het principe '1 gezin - 1 plan - 1 gezicht': U krijgt zo mogelijk te maken met maar één contactpersoon uit het team. Met hem of haar werkt u aan een eigen plan waarmee zowel uw kind als uw gezin geholpen wordt.

Het Jeugdteam is opgericht in opdracht van de gemeente, maar de medewerkers van het team zijn professionals uit de zorg.

De gemeente wil minder bureaucratie en meer snelheid. Daarom heeft het  Jeugdteam de opdracht om minder met standaardregels en formulieren te werken en meer in overleg met u. U bepaalt dan ook samen welke oplossing het best bij u past en doorloopt daarvoor grofweg drie stappen:

stap 1: eigen kracht
Een professional uit het Jeugdteam voert een persoonlijk gesprek met u en uw gezin als u hulp vraagt. U zoekt samen naar de beste oplossing. Dat kan hulp uit de directe omgeving zijn.

stap 2: algemene voorzieningen
U gaat met de medewerker van het Jeugdteam na of u gebaat bent bij lokale ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van tijdelijke ondersteuning door het Jeugdteam of gesprekken met het Algemeen Maatschappelijk Werk.

stap 3: maatwerkvoorzieningen
Het team haalt er specialistische zorg bij als dat nodig is. Als professionals kunnen zij daarvan een goede inschatting maken. Is er, ondanks het doorlopen van de eerste twee stappen toch behoefte aan een oplossing op maat, zoals begeleiding van iemand met een beperking, specialistische zorg, dagbesteding of een verblijf? Dan streeft het Jeugdteam naar een snelle doorverwijzing.
Overigens blijft ook de huisarts toegang verlenen tot hulp. Het Jeugdteam en de huisartsen hebben afspraken voor een goede samenwerking gemaakt.

Heeft u een ander soort voorziening nodig, zoals een woningaanpassing of doelgroepenvervoer, dan zorgt de medewerker van het team ervoor dat uw vraag bij de Sociale Dienst Drechtsteden terecht komt.