Wie kan ik bellen bij een crisis

No video selected.
De zorg is in Nederland vanaf 2015 anders georganiseerd. Ook sommige telefoonnummers van crisisdiensten zijn veranderd. De belangrijkste telefoonnummers op een rij:

 

Situatie

Binnen kantooruren
(9.00-17.00 uur)

Buiten kantooruren
(17.00-9.00 uur)

Levensbedreigend noodgeval

112
(brandweer, politie en medische hulpdiensten)

112
(brandweer, politie en medische hulpdiensten)

Huiselijk geweld en kindermishandeling

0800-2000
Veilig Thuis

0800-2000
Veilig Thuis

Acute psychiatrische crisis

Huisarts

(078) 65 42 600
Huisartsenpost Dordrecht

Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige

(078) 68 22 416
Jeugdteam Ambacht

(0251) 263459
Crisis Interventie Team
Niet acute opvoed- of opgroeiproblemen

(078) 68 22 416
Jeugdteam Ambacht
(of eigen huisarts)

-

Niet acute sociaal-emotionele problemen volwassene

(078) 68 22 416
Sociaal Wijkteam Ambacht
(of eigen huisarts)

-

Overlast van of zorgen over een buurtbewoner die
zorg nodig heeft (bijvoorbeeld bij psychische problemen, eenzaamheid of verslaving)

0909-635 37 86
Meldpunt Zorg en Overlast
-